Podjetje za gradbeni inženiring, svetovanje in izvedenstvo d.o.o., Ulica Roberta Kukovca 8a, 2000 Maribor • tel.: 02 300 04 60, fax: 02 300 04 61 • info@lamela.siwww.lamela.si
Varnostni načrti
Izdelava varnostnih načrtov za vse vrste gradenj, vključno s koordinacijo v fazi priprave projekta.
Vinko Štern, inž. gradb.
Elektronski naslov: vinko.stern@lamela.si • Telefon: +386 41 613 017
OSEBNE
REFERENCE
Koordinatorstvo
Koordinatorstvo v fazi izvedbe projekta za vse vrste objektov, novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij.
Vinko Štern, inž. gradb.
Elektronski naslov: vinko.stern@lamela.si • Telefon: +386 41 613 017
OSEBNE
REFERENCE
Copyright © 2013 lamela.si
zasnova in izvedba: MRstoritve