Podjetje za gradbeni inženiring, svetovanje in izvedenstvo d.o.o., Ulica Roberta Kukovca 8a, 2000 Maribor • tel.: 02 300 04 60, fax: 02 300 04 61 • info@lamela.siwww.lamela.si
Raziskave in projektiranje
Geološke, geotehnične in geofizikalne raziskave. Projektiranje in revidiranje. Tehnično opazovanje.
Ksenija Štern, univ. dipl. inž. grad.
Elektronski naslov: ksenija.stern@lamela.si • Telefon: +386 40 613 017
OSEBNE
REFERENCE
Svetovanje in nadzor
Nadzor in strokovno svetovanje.
Ksenija Štern, univ. dipl. inž. grad.
Elektronski naslov: ksenija.stern@lamela.si • Telefon: +386 40 613 017
OSEBNE
REFERENCE
Copyright © 2013 lamela.si
zasnova in izvedba: MRstoritve