Podjetje za gradbeni inženiring, svetovanje in izvedenstvo d.o.o., Ulica Roberta Kukovca 8a, 2000 Maribor • tel.: 02 300 04 60, fax: 02 300 04 61 • info@lamela.siwww.lamela.si
Geotehnika
Sodno izvedenska mnenja za področje geotehnike:
  • poškodbe objektov zaradi temeljenja,
  • posegi v teren,
  • vpliv gradnje na sosednje objekte.
Ksenija Štern, univ. dipl. inž. grad.
Elektronski naslov: ksenija.stern@lamela.si • Telefon: +386 40 613 017
OSEBNE
REFERENCE
Copyright © 2013 lamela.si
zasnova in izvedba: MRstoritve